Croeso i’n gwefan newydd!

Gobeithio y byddwch yn teimlo bod y wefan hon yn ddefnyddiol er mwyn darganfod popeth am ddatblygu cymunedol.  Yr hyn mae ei angen arnon ni yng Nghymru yw Gweithlu Datblygu Cymunedol sydd â sgiliau a chymwysterau ac sydd yn gallu gweithio ochr yn ochr â chymunedau i’w helpu i daclo materion lleol ac i wella eu bywydau.  Mae’r wefan hon yn eich arwain trwy’r gwahanol gyfleoedd dysgu a hyfforddi wedi’u hachredu neu heb eu hachredu sydd ar gael i chi.

 

I pwy maer gwefan yma? Gyrfa Opsiynau Map Llwybr Dysgu